Ubytovací řád v Apartmánech Orbit

1. Tento ubytovací řád se vztahuje na ubytování v apartmánu Orbit, který provozuje Marcel Kardohelyi, Karlov pod Pradědem, 793 63 Malá Morávka, mobil: 608 826 378.
2. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý host, který je na apartmánu ubytován.
3. Host může užívat apartmá po dobu, kterou má řádně předem smluvenu a uhrazenu.
4. Ubytovací zařízení může ubytovat pouze občana, kterého řádně přihlásí, a to po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu, nebo jiného platného dokladu totožnosti.
5. Na základě rezervace apartmánu je hostovi rezervováno ubytovaní od 15:00 a nejdéle do 16.00 hod, dohodnutého dne. Po 16.00 hod. musí být hodina ubytování výslovně předem dohodnuta.
6. V den skončení smluveného pobytu je host povinen uvolnit pokoj nejpozději do 12.00hod.

7. Ve všech prostorách apartmánu je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.
8. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.
9. Ubytovací zařízení neodpovídá za případné ztráty a škody na majetku hosta, na věcech vnesených občanem do ubytovacího zařízení, ani za škody na jeho osobních věcech.
10. Ubytovaný host je povinen užívat prostory vyhrazené pro ubytování, bez souhlasu ubytovatele nesmí zde přemisťovat nábytek, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě, nebo jiné instalace či rozvodů ubytovacího zařízení.
11. V apartmánu může ubytovaný používat pouze elektrické spotřebiče pro osobní hygienu (holící strojek, vysoušeč vlasů, osobní počítač),vyjma kuchyňských spotřebičů.
12. Za případné škody způsobené na zařízení a majetku odpovídá host dle platných předpisů apartmánů a je povinen tyto škody nahradit v plné výši.
13. Ubytovaný je povinen při odchodu z apartmánu  zhasnout světla,vypnout televizi a satelit, zavřít dveře a zamknout dveře. Při odjezdu je host povinen odevzdat klíče odpovědné osobě nebo dle domluvy. V případě ztráty klíčů host uhradí náklady související s jejich celkovou výměnou, včetně klíčové vložky vchodových dveří (poplatek 800,-Kč.)
14. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let věku bez dozoru dospělých ve všech prostorách ubytovacího zařízení.
15. Ubytovaným není dovoleno brát na pokoje sportovní nářadí ani předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazené místo.
16. Psi a jiná zvířata mohou být ubytována za předpokladu, že majitel prokáže jejich způsobilý zdravotní stav. Po celou dobu pobytu za psa (či jiné zvíře) ručí majitel. Majitelé psů jsou povinni zabezpečit, aby psi nepobíhali volně a byli opatřeni náhubkem! Majitel je rovněž povinen uklízet po svém psovi (jiném zvířeti) exkrementy. V případě porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 500 Kč.
17. V apartmánu je nutno i během dne zachovávat klid a nerušit ostatní nadměrným křikem, hlučným zpěvem, nadměrným zesilováním reprodukované hudby apod.
18. V DOBĚ OD 22:00 do 07:00 hod je host povinen dodržovat NOČNÍ KLID!!!A chovat se tak, aby nerušil klid ostatních ! V případě, že i přes upozornění porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje tento „Ubytovací řád“,může ubytovatel i před uplynutím dohodnuté doby o ubytování ukončit pobyt hosta s okamžitou platností, bez finanční náhrady.
19. Motorová vozidla po předchozí domluvě s pronajimatelem smí být zaparkována jen na určených místech. Tato parkovací plocha je nehlídaná a tudíž pronajimatel neručí za případné ztráty či poškození vozidla, nebo věcí ve vozidle.
20. Všichni hosté apartmánu jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád .V případě jeho porušení , je pronajimatel apartmánu oprávněn ubytování ukončit ihned a bez náhrady.

 

Vážení hosté , žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu.


 

Kontakt

Apartmány Orbit - Karlov pod Pradědem

apartmanyorbit@seznam.cz

Karlov pod Pradědem 154
Malá Morávka
793 36

608 826 378

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode